|
|
Lån  


 
Annonce:


Klager
Hvis du vil klage over sundhedsvæsenet, kan du rette henvendelse til det lokale patientkontor eller direkte til klagemyndigheden. Alle regioner har oprettet patientkontorer til forenkling af adgangen til klage- og erstatningssystemet. Du finder en oversigt sidst i denne vejledning. Til patientkontorerne er knyttet patientvejledere, som rådgiver og vejleder om udformning af klager mv. Patientkontorerne vil endvidere kunne vejlede om patientrettigheder mere bredt.

Vil du klage over fagligt arbejde, som er udført af sundhedspersonale
Klage over faglig virksomhed behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn:
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf. 33 38 95 00
Fax 33 38 95 99
e-mail: pkn@pkn.dk
Patientklagenævnet

Patientklagenævnet kan tage stilling til, om der er grundlag for at kritisere den faglige behandling, som er udøvet af de sundhedspersoner, der klages over.

Ved faglig virksomhed forstås det arbejde, som udføres af forskelligt sundhedspersonale.

Det kan for eksempel være
Undersøgelse
Behandling
Pleje
Information og samtykke
Udfærdigelse af erklæringer
Brud på tavshedspligten
Klager over afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Patientombuddet
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K
Tlf.: 72 28 66 00
Fax: 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk
Patientombuddet

Patientombuddet fungerer som ťn samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning.

Patientombuddet varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrager til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.

Patientombuddet vejleder om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Patientvejledningen er et andet godt sted at finde hjælp.
Patientvejledningen

Kategorier p sider:

Hvad er fristen for at klage til Patientklage nvnet1111 Ortopdkirurgi Operationsstue Hvordan rejses en klagesag1111 Klager Laserkirurgi Sportsskader Neurokirurgi Sundhedsportaler Operation i udlandet Vgtproblemer Gode rd om sknheds operationer Sygehuse Hvem kan klage til Patientklage nvnet1111
 
 
 Du er her: Operation - Netannoncer Operation - - Hvad er Operation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne p denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.