|
|
Lån  


 
Operation, (af lat. operatio, af operari at arbejde), kirurgisk indgreb til behandling af sygdom eller legemsbeskadigelse vha. kirurgiske instrumenter.Kategorier på sider:

Klager Sundhedsportaler Sygehuse Hvad er fristen for at klage til Patientklage nvnet1111 Laserkirurgi Hvordan rejses en klagesag1111 Hvem kan klage til Patientklage nvnet1111 Operation i udlandet Sportsskader Neurokirurgi Ortopdkirurgi Gode rd om sknheds operationer Vgtproblemer Operationsstue


 Du er her: Operation - Netannoncer Operation -